Երևան, Հայաստան
4.png (Demo)
19362653-[Converted]-[Recovered]
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Եթե դու ինչ-որ մեկի համար ճրագ ես վառում, այն լուսավորում է նաև քո ճանապարհը:
6.png
8.png
7.png
9.png
Մի քիչ իմ մասին․․․
Թրեյներ, անդրագոգ, դերասան։

25 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ՝ թրեյներների ուսուցման, վերապատրաստման, հանրային խոսքի և հաղորդակցման հմտությունների, թիմբիլդինգների, ծրագրերի նախագծման և կառավարման, մոնիթորինգի և գնահատման, ուսումնական ծրագրերի մշակման, քաղաքացիական հասարակության զարգացման, համայնքային մոբիլիզացման ոլորտումներում: Որպես արվեստի կառավարման դասախոս, դասավանդում եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, ղեկավարում՝ Որակի ապահովման կենտրոնը, նախագահում՝ Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգան։

Մի շարք վերապատրաստման, ուսումնական – մեթոդական ձեռնարկների համահեղինակ եմ:

Համագործակցում եմ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ։

0
+
դասընաց
0
+
մասնակից
0
+
թեմա
0
+
ընկերություն
11.png (Demo)
Դասընթացի հիմքում

Կարողությունների վրա հիմնված ուսուցում

Մոդուլային ուսուցում

Սովորողակենտրոն ուսուցում

Ինտերակտիվ և համագործակցային ուսուցում

Քննադատական մտածողություն և ստեղծարարություն

Գործունեության ընթացքում ուսումնառության արդյունքին միտված ուսուցում

Ինչ եմ առաջարկում

Որպես վերապատրաստումների մեթոդաբան կարող եմ տրամադրել տեսական և մեթոդաբանական աջակցություն հաստատության համապատասխան անձնակազմին՝ ներկայացնելով նրանց ոչ ֆորմալ կրթության հիմնական սկզբունքները և գործնական աշխատանքների իրականացման համար շնորհել մեթոդաբանական մի ամբողջ գործիքակազմ։

Դասընթացն իրականացնում եմ ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներով, տեսական նյութի և գործնական կարողությունների համադրմամբ՝ միաժամանակ օգտվելով նաև առցանց ուսուցման հարթակի ընձեռած հնարավորություններից։

Դասընթացի ընթացքում անցկացվում են գործնական խաղեր, որոնք ուղղված են արդյունավետ հաղորդակցման, որոշումների կայացման, կրեատիվ խնդիրների լուծման, բանակցային հմտությունների բարելավման, հանրային խոսքի զարգացման, և նպաստում են այդ հմտությունները գործնականում կիրառելուն։
 
 
10.png (Demo)
11.png (Demo)
14.png (Demo)
Տեսակներ
Դասընթացներ

Դասընթացի նկարագիրը. Նպաստել դասընթացավար/թրեյների գիտելիքների , հմտությունների, կարողությունների բարձրացմանը։ զարգացնել ինտերակտիվ դասընթացներ վարելու հմտությունները, ընդլայնել դասընթացավարի արդյունավետ վարքագծային դրսևորումներն ու բարձրացնել…

Դասընթացի նկարագիրը. Նպաստել մասնակիցների արդյունավետ հաղորդակցման գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների բարձրացմանը։ Բացահայտել տարբեր մակարդակներում առավել արդյունավետ հաղորդակցվելու և հաղորդակցման ընթացքում հաջողության հասնելու…

Դասընթացի նկարագիրը. Այս դասընթացը հնարավորություն կընձեռի ձեռք բերել կառավարման վերաբերյալ կարևորագույն գիտելիքներ, փորձ և հմտություններ` կառավարման ոճեր, կառավարման հոգեբանություն, կառավարչական հարաբերություններ,…

Դասընթացի նկարագիրը. Զարգացնել մասնակիցների ֆասիլիտացիայի և մոդերացիայի հմտությունները, բարձրացնել արդյունավետ քննարկումներ վարելու հմտությունները ձևավորել և զարգացնել ներանձնային-միջանձնային հաղորդակցումը։ Արդյունքում․ Դասընթացի ընթացքում կանցկացվեն…

Դասընթացի նկարագիրը. Զարգացնել մասնակիցների հանրային խոսքի և ներկայացման հմտությունները, բարձրացնել հաղորդակցման արդյունավետությունն ու զարգացնել խոսելու հմտությունները տարբեր իրավիճակներում, ակտիվացնել մասնակիցների միջանձնային…

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակը որոշումների ձևավորման տեխնոլոգիաների հետ (կառավարչական, գործնական, հոգեբանական) ծանոթացնելն է, ինչպես նաև օգնելը ձևավորելու որոշման կայացման սեփական մոդել՝…

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակն է օգնել մասնակիցներին զարգացնելու մեդիայի ու խոսքի ազատության դերը, ինչպե՞ս է աշխատում մեդիա ոլորտը, ինչո”վ է լրատվությունը…

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակը մասնակիցների ինքնավերահսկողության և ինքնակառավարման հմտությունների կատարելագործումը, սեփական հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի բարելավմանն ուղղված հմտությունների զարգացումն է։ Կոնֆլիկտային…

Գնառաջարկ
Ըստ
հայտի
Դասընթացները կարող են իրականացվել շաբաթվա ցանկացած օր, անգամ երեկոյան, ներառյալ հանգստյան օրերը։ Յուրաքանչյուր դասընթացի իրականացման համար առաջարկում եմ գնային ճկուն համակարգ։ Առավել մանրամասը դիտարկելու և քննարկելու համար կարող եք կապվել ինձ հետ։
Բլոգ

Դասընթացի նկարագիրը. Նպաստել դասընթացավար/թրեյների գիտելիքների , հմտությունների, կարողությունների բարձրացմանը։ զարգացնել ինտերակտիվ դասընթացներ վարելու հմտությունները, ընդլայնել դասընթացավարի արդյունավետ վարքագծային դրսևորումներն ու բարձրացնել…

Դասընթացի նկարագիրը. Նպաստել մասնակիցների արդյունավետ հաղորդակցման գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների բարձրացմանը։ Բացահայտել տարբեր մակարդակներում առավել արդյունավետ հաղորդակցվելու և հաղորդակցման ընթացքում հաջողության հասնելու…

Դասընթացի նկարագիրը. Այս դասընթացը հնարավորություն կընձեռի ձեռք բերել կառավարման վերաբերյալ կարևորագույն գիտելիքներ, փորձ և հմտություններ` կառավարման ոճեր, կառավարման հոգեբանություն, կառավարչական հարաբերություններ,…

Դասընթացի նկարագիրը. Զարգացնել մասնակիցների ֆասիլիտացիայի և մոդերացիայի հմտությունները, բարձրացնել արդյունավետ քննարկումներ վարելու հմտությունները ձևավորել և զարգացնել ներանձնային-միջանձնային հաղորդակցումը։ Արդյունքում․ Դասընթացի ընթացքում կանցկացվեն…

Դասընթացի նկարագիրը. Զարգացնել մասնակիցների հանրային խոսքի և ներկայացման հմտությունները, բարձրացնել հաղորդակցման արդյունավետությունն ու զարգացնել խոսելու հմտությունները տարբեր իրավիճակներում, ակտիվացնել մասնակիցների միջանձնային…

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակը որոշումների ձևավորման տեխնոլոգիաների հետ (կառավարչական, գործնական, հոգեբանական) ծանոթացնելն է, ինչպես նաև օգնելը ձևավորելու որոշման կայացման սեփական մոդել՝…

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակն է օգնել մասնակիցներին զարգացնելու մեդիայի ու խոսքի ազատության դերը, ինչպե՞ս է աշխատում մեդիա ոլորտը, ինչո”վ է լրատվությունը…

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակը մասնակիցների ինքնավերահսկողության և ինքնակառավարման հմտությունների կատարելագործումը, սեփական հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի բարելավմանն ուղղված հմտությունների զարգացումն է։ Կոնֆլիկտային…

Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է ինձ համար, ևԴուք կարող եք վստահ լինել, որՁեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողությունպարտադիր արձագանք կստանա:Սիրով կարձագանքեմ Ձեր հարցերինցանկացած կապի միջոցներով։
Կապ ինձ հետ