Հանրային խոսքի և ներկայացման հմտություններ

14.png (Demo)

Դասընթացի նկարագիրը. Դասընթացի նպատակը մասնակիցների ինքնավերահսկողության և ինքնակառավարման հմտությունների կատարելագործումը, սեփական հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի բարելավմանն ուղղված հմտությունների զարգացումն է։ Կոնֆլիկտային իրավիճակների արդյունավետ հաղթահարման և լուծման հմտությունների ձևավորումը, մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ու ինքնազարգացումը։

Արդյունքում․ Կտիրապետեն ներքին վիճակի հավասարակշռության վերականգնման մեթոդներին և կբացահայտեն կենսագործունեության տարբեր պայմաններում սեփական անձի պոտենցիալ հնարավորությունները։ Կուսումնասիրեն կոնֆլիկտի առաջացման, զարգացման գործոնները, կվերլուծեն կոնֆլիկտային իրավիճակները, կուսումնասիրեն այն անձնային գործոնները, որոնք նպաստում են կոնֆլիկտների առաջացմանը կամ հաղթահարմանը, հոգեբանական մեթոդների միջոցով կուսումնասիրեն սեփական անձի և վարքի առանձնահատկությունները, հոգեբանական խաղերի ու վարժանքների միջոցով ձեռք կբերեն կոնֆլիկտների և փոփոխությունների կառավարման փորձ։

Leave a comment